Услуги

ЧИФО осигурява на клиентите си широк спектър от агрономични, научни и консултантски услуги, както и технически подход за оплождане, който е доказал ефективността си и е направил ЧИФО всеизвестна в областта. Тези услуги се извършват благодарение на лабораторията на дружеството която е оборудвана с модерни структури и технологично оборудване, което е в състояние да материализира реалните резултати от работата с изследователите и агрономите на ЧИФО.

Химическият анализ на почвата, необходима за определяне на плодородието, се извършва от лабораторни техници в сътрудничество с агрономическия офис на ЧИФО с цел изготвяне на конкретни планове за торене.

Лабораторията извършва листен анализ за определяне на хранителния статус на растенията.

Квалифицирани търговски техници във всички части на страната се отзовават на специфичните нужди на все по-високо квалифицираните клиенти на ЧИФО за предоставяне на гарантирани агрономически и търговски резултати. Опит в разпространението на продукцията и всичките аспекти на обслужване на клиентите е допълнителен фактор, в превръщането на ЧИФО в перфектния надежден избор.