ЗАЕДНО С ВАС, НИЕ РАБОТИМ ЗА ПОСТИГАНЕНА РАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО

Продуктовият каталог на ЧИФО АД е резултат на повече от 45 години опит в сектора хранене на растенията. Резултатът от многогодишния опит е предлагането на потребителите на широка гама от формули, които отговарят на всички хранителни нужди на овощните дръвчета, зеленчуците, технически култури и цветята, гарантирайки техния вегетативен и производствен растеж. В съответствие с най-напредналите агрономически ориентации, ЧИФО АД предлага решения, адаптирани към специфичните нужди на напредналото селско стопанство като част от контролирана програма за наторяване, с намалено въздействие върху околната среда.

 

Днес цялата продукция се произвежда в Сан Джорджо ди Пиано, ситуирано в околностите на гр. Болоня (Италия), където се намира и седалището на ЧИФО АД. Лабораторията на дружеството се намира в завод, оборудван с модерни структури и технологично оборудване, което е в състояние да материализира реалните резултати от работата с изследователите и агрономите на ЧИФО АД в разнообразните му продукти, в т.ч. свързани с храненето на растенията.

 

Големината и структурата на ЧИФО АД е доказателство за възходящия тренд на развитие на една динамична компания предлагаща на големите италиански и международни клиенти разнообразни продукти, включително и течни торове, торове на прах, микроелементи, железен хелатит, хранителни активатори, намокрени агенти, вкореняващи агенти, продукти за предотвратяване на преждевремено падане на плодове, стимулатори за образуването на корени и продукти, които са в съответствие с разпоредбите, уреждащи биологичното земеделие.

 

ЧИФО АД е останал на предни редици в производството на продукти за интензивно земеделие, разпространение на съвременни методи за торене и прилагане на нови средства за производство като оплождане чрез напояване, торове прилагащи се на листата, хумусни вещества и аминокиселини.

 

Задълбоченото изследване на специфични физиологични функции дава възможност на ЧИФО АД да насърчава осведомеността относно хранителната методология, насочена директно към почвата и растенията, с цел осигуряване на подкрепа не само когато специално е необходимо – по време на растежа, по време на цъфтежа и/или по време на брането на плодове, но и през целия жизнен цикъл на съответното растение /култура.

 

Тези съвременни техники за торене, използвани в комбинация с лесно усвоим течен и разтворим на прах препарат, предлагат значителни екологични ползи, като дават възможност за балансирана, рационална употреба на торове, което намалява въздействието върху околната среда.

 

Качественото изследване и експериментиране, са помогнали на методът ЧИФО и на търговските му марки да бъдат повече и по-широко известни. Интензивната работа в лабораторията и сътрудничеството с университети и изследователски институти е от жизнено важно значение за компания, ориентирана към поставянето на качеството на първо място.

 

Чрез научни изследвания, експерименти в областта и високи стандарти на продуктите и услугите, нашата компания иска да даде, и за в бъдеще, по-добри инструменти за практикуване на „обосновано“ земеделие и следвайки принципите на тази активна философия, която винаги е отличавала ЧИФО, да доведе природата по-близо до човека.

 

Благодарение на ЧИФО можете природосъобразно да подобрите рентабилността на вашето селскостопанско предприятие използвайки най-модерните техники, нови методи и най-безопасните продукти.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

 

Изключителната инициатива и 45-те години на изследване и експериментиране позволи на ЧИФО да произвежда все по-иновативни продукти, които отговарят на специфичните нужди на търговските специалисти. За да постигне своите цели, ЧИФО е сключил изследователски споразумения с водещи организации и университети,включително:

• Факултет „Дървесни култури” на Университета в Болоня

• Факултет „Наука и технология за земеделие и околнасреда” на Университета в Болоня

• C.R.P.V. (Изследователски център по посевите в гр.Чезена)

• Районен център за изследвания в селското стопанство ASTRA M.Neri, гр. Имола

• Селскостопански център за изследвания и помощ от Albenga (SV)

• Ферма за селскостопански изследвания „Martorano 5“, гр. Чезена

• Изследователска ферма по земеделие и гори на Laimburg (BZ)

• Селскостопански институт в S. Michele all‘Adige (TN) - Експериментален център

• Факултет „Агрономия, горското стопанство и управление на територия” Университет гр. Торино

• Изследователски институт за отглеждане на плодове, Рим и SOP, Pergine (TN)

• Институт по плодове и лозаро-винарство, „Католикадел Sacro Cuore“ - Университета на гр. Пиаченца

• Изследователски институт за отглеждане на зърненикултури, S.O.P., гр. Фоджа

• Селскостопански институт, Университет гр. Палермо.

• Факултет „Селскостопански биотехнологии”, Университет гр. Падуа

 

ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Бъдейки сред първите компании в своя сектор, за да тръгне по пътя на интегрираното сертифициране, ЧИФО е получил важно признание: Excellence, което е сертифициране от престижния Сертифициращ орган„Certiquality“ за все по-високо и по-високо ниво на ефективност достигната от ЧИФО. Това изключително сертифициране се предлага в допълнение към добре познатите интегрирани сертификати (UNI EN ISO 9001: 2008, UNIEN ISO 14001: 2004 и BS OHSAS 18001:2007) за своята система за качество, управление на околната среда и безопасността на персонала си, създавайки профил на абсолютно съвършенство.